கப்டன் அன்பன்
சிறிதரன் சாந்தகுமார்
2ம யூனிட், தருமபுரம், கிளிநொச்சி
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: அன்பன்
இயற்பெயர்: சிறிதரன் சாந்தகுமார்
பால்: ஆண்
ஊர்: 2ம யூனிட், தருமபுரம், கிளிநொச்சி
மாவட்டம்: கிளிநொச்சி
வீரப்பிறப்பு: 13.05.1970
வீரச்சாவு: 21.03.1994
நிகழ்வு: கிளிநொச்சி ஆனையிறவு தட்டுவன் கொட்டுப்பகுதியில் அமைந்திருந்த தொடர் காவலரண் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கனகபுரம்
மேலதிக விபரம்: கனகபுரம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com