வீரவேங்கை கலைவிழி
குலசிங்கம் தேவராணி
புதுக்குடியிருப்பு, முல்லைத்தீவு,
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: கலைவிழி
இயற்பெயர்: குலசிங்கம் தேவராணி
பால்: பெண்
ஊர்: புதுக்குடியிருப்பு, முல்லைத்தீவு,
மாவட்டம்: முல்லைத்தீவு
வீரப்பிறப்பு: 31.10.1970
வீரச்சாவு: 14.02.1994
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் ஏற்பட்ட விபத்தில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com