வீரவேங்கை சுதாயினி
தர்மலிங்கம் தர்மவதனி
கொழும்புத்துறை, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: சுதாயினி
இயற்பெயர்: தர்மலிங்கம் தர்மவதனி
பால்: பெண்
ஊர்: கொழும்புத்துறை, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 01.01.1974
வீரச்சாவு: 13.01.1994
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் சுகவீனம் காரணமாகச் சாவு
துயிலுமில்லம்: கோப்பாய்
மேலதிக விபரம்: கோப்பாய் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com