வீரவேங்கை வேதா
கனகு இராசநாயகம்
சங்கத்தடி, கண்டாவனை, பரந்தன், கிளிநொச்சி
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: வேதா
இயற்பெயர்: கனகு இராசநாயகம்
பால்: ஆண்
ஊர்: சங்கத்தடி, கண்டாவனை, பரந்தன், கிளிநொச்சி
மாவட்டம்: கிளிநொச்சி
வீரப்பிறப்பு: 30.10.1959
வீரச்சாவு: 13.02.1985
நிகழ்வு: மணலாறு கொக்கிளாய் சிறிலங்கா படைமுகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கனகபுரம்
மேலதிக விபரம்: கனகபுரம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com