வீரவேங்கை மாணவன்
முத்தையா சிவகுமார்
கண்ணாபுரம் கொட்டடி, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: மாணவன்
இயற்பெயர்: முத்தையா சிவகுமார்
பால்: ஆண்
ஊர்: கண்ணாபுரம் கொட்டடி, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 12.08.1976
வீரச்சாவு: 15.11.1993
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பில் தவறுதலாக ஏற்பட்ட வெடிவிபத்தில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கோப்பாய்
மேலதிக விபரம்: கோப்பாய் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com