வீரவேங்கை ரவி
நமசிவாயம் தர்மராஜா
செம்மலை, அளம்பில், மணலாறு.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: ரவி
இயற்பெயர்: நமசிவாயம் தர்மராஜா
பால்: ஆண்
ஊர்: செம்மலை, அளம்பில், மணலாறு.
மாவட்டம்: முல்லைத்தீவு
வீரப்பிறப்பு: 02.10.1964
வீரச்சாவு: 13.02.1985
நிகழ்வு: மணலாறு கொக்கிளாய் சிறிலங்கா படைமுகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: அளம்பில்
மேலதிக விபரம்: அளம்பில் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com