வீரவேங்கை காந்தி
கந்தையா பரமேஸ்வரன்
தம்பலகாமம், திருகோணமலை
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: காந்தி
இயற்பெயர்: கந்தையா பரமேஸ்வரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: தம்பலகாமம், திருகோணமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரப்பிறப்பு: 17.08.1956
வீரச்சாவு: 13.02.1985
நிகழ்வு: மணலாறு கொக்கிளாய் சிறிலங்கா படைமுகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com