வீரவேங்கை ஜெகன் (இடிஅமீன்)
சண்முகராசா பிரபாகரன்
லிங்கநகர், திருகோணமலை
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: ஜெகன் (இடிஅமீன்)
இயற்பெயர்: சண்முகராசா பிரபாகரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: லிங்கநகர், திருகோணமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரப்பிறப்பு: 26.01.1963
வீரச்சாவு: 13.02.1985
நிகழ்வு: மணலாறு கொக்கிளாய் சிறிலங்கா படைமுகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com