வீரவேங்கை காந்தரூபன்
பொன்னையா சந்திரகுமார்
கல்லடி, மட்டக்கள்ப்பு
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: காந்தரூபன்
இயற்பெயர்: பொன்னையா சந்திரகுமார்
பால்: ஆண்
ஊர்: கல்லடி, மட்டக்கள்ப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 30.07.1964
வீரச்சாவு: 13.02.1985
நிகழ்வு: மணலாறு கொக்கிளாய் சிறிலங்கா படைமுகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)





 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com