வீரவேங்கை கெனடி
கனகசபை வில்வராசா
கிரான், வாழைச்சேனை, மட்டக்களப்பு.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: கெனடி
இயற்பெயர்: கனகசபை வில்வராசா
பால்: ஆண்
ஊர்: கிரான், வாழைச்சேனை, மட்டக்களப்பு.
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 19.04.1961
வீரச்சாவு: 13.02.1985
நிகழ்வு: மணலாறு கொக்கிளாய் சிறிலங்கா படைமுகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com