2ம் லெப்டினன்ட் கலைவாணன் (நேரு)
கானந்தராசா கோணேஸ்வரன்
கப்பூது, கரவெட்டி, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: கலைவாணன் (நேரு)
இயற்பெயர்: கானந்தராசா கோணேஸ்வரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: கப்பூது, கரவெட்டி, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 14.04.1977
வீரச்சாவு: 12.10.1993
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவில் ஏற்பட்ட விபத்தில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: எள்ளங்குளம்
மேலதிக விபரம்: எள்ளங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com