2ம் லெப்டினன்ட் காந்தன் (திரு)
தருமகுலசிங்கம் பிரதீபன்
மாசார், பளை, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: காந்தன் (திரு)
இயற்பெயர்: தருமகுலசிங்கம் பிரதீபன்
பால்: ஆண்
ஊர்: மாசார், பளை, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 23.03.1976
வீரச்சாவு: 12.10.1993
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவில் ஏற்பட்ட விபத்தில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கொடிகாமம்
மேலதிக விபரம்: கொடிகாமம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com