கப்டன் வண்ணன்
சிதம்பரபிள்ளை வடிவேல்
பழம்பாசி, நெடுங்கேணி, வவுனியா
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: வண்ணன்
இயற்பெயர்: சிதம்பரபிள்ளை வடிவேல்
பால்: ஆண்
ஊர்: பழம்பாசி, நெடுங்கேணி, வவுனியா
மாவட்டம்: வவுனியா
வீரப்பிறப்பு: 14.03.1965
வீரச்சாவு: 13.09.1993
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் ஏற்பட்ட வெடிவிபத்தில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com