வீரவேங்கை சிவக்கணேஸ் (ராஜீ)
நாகலிங்கம் பாஸ்கரன்
சந்திவெளி, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: சிவக்கணேஸ் (ராஜீ)
இயற்பெயர்: நாகலிங்கம் பாஸ்கரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: சந்திவெளி, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 13.12.1974
வீரச்சாவு: 21.04.1993
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு சந்திவெளியில் படையினர் பதுங்கியிருந்து நடாத்திய தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com