லெப்டினன்ட் உதயன்
சிவகுமாரசாமி நிர்மலதாஸ்
64ம் கட்டை, மூதூர், திருகோணமலை
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: உதயன்
இயற்பெயர்: சிவகுமாரசாமி நிர்மலதாஸ்
பால்: ஆண்
ஊர்: 64ம் கட்டை, மூதூர், திருகோணமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரப்பிறப்பு: 03.03.1974
வீரச்சாவு: 21.03.1993
நிகழ்வு: திருகோணமலை மூதூர் கல்லாம்பாதுறையடியில் வைத்து படையினர் பதுங்கி தாக்கியதில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com