லெப்டினன்ட் மறைக்கோன் (விஸ்வநாதன்)
கந்தவனம் நிமலநாதன்
தம்பலகாமம், திருகோணமலை
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: மறைக்கோன் (விஸ்வநாதன்)
இயற்பெயர்: கந்தவனம் நிமலநாதன்
பால்: ஆண்
ஊர்: தம்பலகாமம், திருகோணமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரப்பிறப்பு: 16.06.1974
வீரச்சாவு: 21.03.1993
நிகழ்வு: திருகோணமலை மாவட்டத்தில் தவறுதலாக ஏற்பட்ட வெடி விபத்தொன்றில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com