கப்டன் முடியரசன் (ரவி)
சித்திரவேல் முத்துலிங்கம்
திருஞானசம்பந்தர் வீதி, திருகோணமலை
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: முடியரசன் (ரவி)
இயற்பெயர்: சித்திரவேல் முத்துலிங்கம்
பால்: ஆண்
ஊர்: திருஞானசம்பந்தர் வீதி, திருகோணமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரப்பிறப்பு: 24.04.1972
வீரச்சாவு: 21.03.1993
நிகழ்வு: திருகோணமலை மாவட்டத்தில் தவறுதலாக ஏற்பட்ட வெடி விபத்தொன்றில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com