கப்டன் நம்பி (சுட்டா)
பூபாலப்பிள்ளை லோகிதராஜா
2ம் வட்டாரம், குச்சவெளி, திருகோணமலை
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: நம்பி (சுட்டா)
இயற்பெயர்: பூபாலப்பிள்ளை லோகிதராஜா
பால்: ஆண்
ஊர்: 2ம் வட்டாரம், குச்சவெளி, திருகோணமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரப்பிறப்பு: 23.07.1973
வீரச்சாவு: 21.03.1993
நிகழ்வு: திருகோணமலை மாவட்டத்தில் தவறுதலாக ஏற்பட்ட வெடி விபத்தொன்றில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com