வீரவேங்கை ஆனந்தசீலன் (ஆனந்)
மூர்த்தி மதன்
கொம்மாந்துறை, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: ஆனந்தசீலன் (ஆனந்)
இயற்பெயர்: மூர்த்தி மதன்
பால்: ஆண்
ஊர்: கொம்மாந்துறை, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 01.01.1974
வீரச்சாவு: 13.02.1993
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு வவுணதீவு முகாம் படையினர் பொது உடையில் நாவற்காடு மங்கிக்கட்டுதீவுக்கு உழுவூர்தியில் சென்று மேற்கொண்ட தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com