லெப்டினன்ட் குமணன் (சிவராஜ்)
சின்னத்துரை சிவகுமார்
செங்கலடி, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: குமணன் (சிவராஜ்)
இயற்பெயர்: சின்னத்துரை சிவகுமார்
பால்: ஆண்
ஊர்: செங்கலடி, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 16.09.1972
வீரச்சாவு: 13.01.1993
நிகழ்வு: மணலாறு சிலோன்தியேட்டர் - முந்திரிகைக்குளம் படைமுகாம்களிற்கும் இடையில் அமைத்திருந்த காவலரண்மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com