வீரவேங்கை கவர்
கதிர்காமு நகுலேஸ்வரன்
கோவில்புளியங்குளம், இரணைஇலுப்பைக்குளம், வவுனியா.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: கவர்
இயற்பெயர்: கதிர்காமு நகுலேஸ்வரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: கோவில்புளியங்குளம், இரணைஇலுப்பைக்குளம், வவுனியா.
மாவட்டம்: வவுனியா
வீரப்பிறப்பு: 23.12.1966
வீரச்சாவு: 14.02.1987
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் யாழ். மாவட்டம் கைதடி பகுதியில் ஏற்பட்ட வெடிவிபத்தின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: ஈச்சங்குளம்
மேலதிக விபரம்: ஈச்சங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com