வீரவேங்கை யோகேஸ்
சுந்தரம் தனபாலசிங்கம்
ஆழியவளை, தாழையடி, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: யோகேஸ்
இயற்பெயர்: சுந்தரம் தனபாலசிங்கம்
பால்: ஆண்
ஊர்: ஆழியவளை, தாழையடி, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 06.09.1960
வீரச்சாவு: 14.02.1987
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் யாழ். மாவட்டம் கைதடி பகுதியில் ஏற்பட்ட வெடிவிபத்தின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com