2ம் லெப்டினன்ட் பரன்
கிருட்ணர் அருச்சுனன்
வல்வெட்டித்துறை, யாழ்ப்பாணம்.
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: பரன்
இயற்பெயர்: கிருட்ணர் அருச்சுனன்
பால்: ஆண்
ஊர்: வல்வெட்டித்துறை, யாழ்ப்பாணம்.
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 27.05.1967
வீரச்சாவு: 14.02.1987
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் யாழ். மாவட்டம் கைதடி பகுதியில் ஏற்பட்ட வெடிவிபத்தின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: எள்ளங்குளம்
மேலதிக விபரம்: எள்ளங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com