மேஜர் கேடில்ஸ்
மகாலிங்கம் திலீபன்
கண்டாவளை, பரந்தன், கிளிநொச்சி.
 
 
 
 
பொறுப்பு: தென்மராட்சி கோட்ட தளபதி
நிலை: மேஜர்
இயக்கப் பெயர்: கேடில்ஸ்
இயற்பெயர்: மகாலிங்கம் திலீபன்
பால்: ஆண்
ஊர்: கண்டாவளை, பரந்தன், கிளிநொச்சி.
மாவட்டம்: கிளிநொச்சி
வீரப்பிறப்பு: 14.05.1966
வீரச்சாவு: 14.02.1987
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் யாழ். மாவட்டம் கைதடி பகுதியில் ஏற்பட்ட வெடிவிபத்தின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கனகபுரம்
மேலதிக விபரம்: கனகபுரம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com