லெப்.கேணல் அற்புதன் (பொன்னம்மான்)
யோகரத்தினம் குகன்
கலட்டி, யாழ்ப்பாணம்.
 
 
 
 
நிலை: லெப்.கேணல்
இயக்கப் பெயர்: அற்புதன் (பொன்னம்மான்)
இயற்பெயர்: யோகரத்தினம் குகன்
பால்: ஆண்
ஊர்: கலட்டி, யாழ்ப்பாணம்.
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 23.12.1956
வீரச்சாவு: 14.02.1987
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் யாழ். மாவட்டம் கைதடி பகுதியில் ஏற்பட்ட வெடிவிபத்தின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com