வீரவேங்கை துரை
அழகிப்போடி மயில்வாகனம்
கிரான், மட்டக்களப்பு.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: துரை
இயற்பெயர்: அழகிப்போடி மயில்வாகனம்
பால்: ஆண்
ஊர்: கிரான், மட்டக்களப்பு.
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 20.06.1967
வீரச்சாவு: 14.02.1987
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு மாவட்டம் கிரானில் சிறிலங்கா அதிரடிப்படையினரின் சுற்றிவளைப்பின்போது இடம்பெற்ற மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com