வீரவேங்கை கதிரவன்
தம்பிப்பிள்ளை சசிக்குமார்
புதுக்குடியிருப்பு, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: கதிரவன்
இயற்பெயர்: தம்பிப்பிள்ளை சசிக்குமார்
பால்: ஆண்
ஊர்: புதுக்குடியிருப்பு, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 02.02.1976
வீரச்சாவு: 13.09.1992
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் கட்டைக்காட்டுப்பகுதியில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கோப்பாய்
மேலதிக விபரம்: கோப்பாய் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com