வீரவேங்கை கோவிந்தன்
கைலாயபதி தயாபரன்
நிலாவெளி, திருகோணமலை.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: கோவிந்தன்
இயற்பெயர்: கைலாயபதி தயாபரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: நிலாவெளி, திருகோணமலை.
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரச்சாவு: 13.01.1987
நிகழ்வு: தமிழீழக் கடற்பரப்பில் சிறிலங்கா கடற்படையின் தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com