வீரவேங்கை பண்டிதர்
அரியநாயகம் சாந்தசீலன்
சாம்பல்தீவு, திருகோணமலை.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: பண்டிதர்
இயற்பெயர்: அரியநாயகம் சாந்தசீலன்
பால்: ஆண்
ஊர்: சாம்பல்தீவு, திருகோணமலை.
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரச்சாவு: 13.01.1987
நிகழ்வு: தமிழீழக் கடற்பரப்பில் சிறிலங்கா கடற்படையின் தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கொடிகாமம்
மேலதிக விபரம்: கொடிகாமம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com