வீரவேங்கை ஜோய்
செபஸ்ரியாம்பிள்ளை அல்பிரட்ஜோசெப்
குருநகர், யாழ்ப்பாணம்.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: ஜோய்
இயற்பெயர்: செபஸ்ரியாம்பிள்ளை அல்பிரட்ஜோசெப்
பால்: ஆண்
ஊர்: குருநகர், யாழ்ப்பாணம்.
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 20.11.1965
வீரச்சாவு: 13.01.1987
நிகழ்வு: தமிழீழக் கடற்பரப்பில் சிறிலங்கா கடற்படையின் தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com