வீரவேங்கை குகதாஸ்
பொன்னுத்துரை சந்திரகுமார்
துறைநீலாவணை, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: குகதாஸ்
இயற்பெயர்: பொன்னுத்துரை சந்திரகுமார்
பால்: ஆண்
ஊர்: துறைநீலாவணை, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 06.12.1972
வீரச்சாவு: 21.03.1992
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு கள்ளியாத்தீவில் சிறிலங்கா படையினர் பதுங்கியிருந்து மேற்கொண்ட தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com