வீரவேங்கை ராமமூர்த்தி (மேகன்)
செல்லத்தம்பி பரமேஸ்வரன்
காயங்கேணி, மாங்கேணி, வாழைச்சேனை, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: ராமமூர்த்தி (மேகன்)
இயற்பெயர்: செல்லத்தம்பி பரமேஸ்வரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: காயங்கேணி, மாங்கேணி, வாழைச்சேனை, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 01.01.1971
வீரச்சாவு: 21.03.1992
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு ஆண்டாண்குளத்தில் சிறிலங்கா படையினர் பதுங்கியிருந்து மேற்கொண்ட தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com