வீரவேங்கை அலன்
கணபதிப்பிள்ளை இராமச்சந்திரன்
மொறக்கொட்டாஞ்சேனை, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: அலன்
இயற்பெயர்: கணபதிப்பிள்ளை இராமச்சந்திரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: மொறக்கொட்டாஞ்சேனை, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 11.09.1976
வீரச்சாவு: 21.03.1992
நிகழ்வு: பொலநறுவை பாலத்துருப்பகுதியில் சுற்றுக்காவல் சென்ற சிறிலங்கா படையினர் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com