மேஜர் ஈஸ்வரன்
கந்தசாமி லிங்கேஸ்வரன்
சந்திவெளி, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: மேஜர்
இயக்கப் பெயர்: ஈஸ்வரன்
இயற்பெயர்: கந்தசாமி லிங்கேஸ்வரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: சந்திவெளி, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 12.08.1967
வீரச்சாவு: 21.03.1992
நிகழ்வு: பொலநறுவை பாலத்துருப்பகுதியில் சுற்றுக்காவல் சென்ற சிறிலங்கா படையினர் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com