வீரவேங்கை நிவாஸ்கர் (சீதரன்)
கணபதிப்பிள்ளை நித்தியதாஸ்
திருக்கோயில், அம்பாறை
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: நிவாஸ்கர் (சீதரன்)
இயற்பெயர்: கணபதிப்பிள்ளை நித்தியதாஸ்
பால்: ஆண்
ஊர்: திருக்கோயில், அம்பாறை
மாவட்டம்: அம்பாறை
வீரப்பிறப்பு: 02.02.1972
வீரச்சாவு: 14.02.1992
நிகழ்வு: அம்பாறை உன்னிச்சிசையில் சுற்றுக்காவல் சென்ற சிறிலங்கா படையினர் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com