லெப்டினன்ட் போசன்
நல்லசாமி வோதிதாசன்
பாண்டிருப்பு, கல்முனை, அம்பாறை
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: போசன்
இயற்பெயர்: நல்லசாமி வோதிதாசன்
பால்: ஆண்
ஊர்: பாண்டிருப்பு, கல்முனை, அம்பாறை
மாவட்டம்: அம்பாறை
வீரப்பிறப்பு: 13.11.1973
வீரச்சாவு: 14.02.1992
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு உன்னிச்சிசையில் சுற்றுக்காவல் சென்ற சிறிலங்கா படையினர் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com