வீரவேங்கை விஸ்வலிங்கம்
பூபாலபிள்ளை கிருஸ்ணானந்தன்
கிரான், மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: விஸ்வலிங்கம்
இயற்பெயர்: பூபாலபிள்ளை கிருஸ்ணானந்தன்
பால்: ஆண்
ஊர்: கிரான், மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 12.10.1972
வீரச்சாவு: 14.02.1992
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு உன்னிச்சிசையில் சுற்றுக்காவல் சென்ற சிறிலங்கா படையினர் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com