வீரவேங்கை அல்வின் (மதுராந்தகன்)
நடராசா இந்திரன்
கொடுவாமடு, செங்கலடி, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: அல்வின் (மதுராந்தகன்)
இயற்பெயர்: நடராசா இந்திரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: கொடுவாமடு, செங்கலடி, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 02.02.1969
வீரச்சாவு: 13.02.1992
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு குடும்பிமலைப் பகுதியில் சிறிலங்கா படையினர் பதுங்கியிருந்து நடாத்திய தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com