2ம் லெப்டினன்ட் தேவா
கிருஸ்ணபிள்ளை சிவானந்தராசா
கிரான், மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: தேவா
இயற்பெயர்: கிருஸ்ணபிள்ளை சிவானந்தராசா
பால்: ஆண்
ஊர்: கிரான், மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 11.10.1971
வீரச்சாவு: 13.02.1992
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு அகலியோரோடைப் பகுதியில் சிறிலங்கா படையினர் பதுங்கியிருந்து நடாத்திய தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com