2ம் லெப்டினன்ட் சின்னத்தம்பி
கணபதிப்பிள்ளை சண்முகம்
புலோலி மேற்கு, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: சின்னத்தம்பி
இயற்பெயர்: கணபதிப்பிள்ளை சண்முகம்
பால்: ஆண்
ஊர்: புலோலி மேற்கு, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரச்சாவு: 07.12.1991
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் வளவாய் பகுதியில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: எள்ளங்குளம்
மேலதிக விபரம்: எள்ளங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com