மேஜர் இளங்கோ
வல்லிபுரம் மன்மதநாதன்
கப்புது, கரவெட்டி, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: மேஜர்
இயக்கப் பெயர்: இளங்கோ
இயற்பெயர்: வல்லிபுரம் மன்மதநாதன்
பால்: ஆண்
ஊர்: கப்புது, கரவெட்டி, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 13.04.1971
வீரச்சாவு: 07.12.1991
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் வளவாய் பகுதியில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: எள்ளங்குளம்
மேலதிக விபரம்: எள்ளங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com