வீரவேங்கை அருளாளன் (சீலன்)
இரத்தினம் உதயகுமார்
கெருடாவில் தெற்கு, தொண்டமானாறு, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: அருளாளன் (சீலன்)
இயற்பெயர்: இரத்தினம் உதயகுமார்
பால்: ஆண்
ஊர்: கெருடாவில் தெற்கு, தொண்டமானாறு, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 07.01.1969
வீரச்சாவு: 07.12.1991
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் பலாலி முகாமிலிருந்து முன்னகர்ந்த சிறிலங்கா படையினரை இடைக்காட்டுப்பகுதியில் வழிமறித்து மேற்கொள்ளப்பட்ட தாக்குதலின் போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: எள்ளங்குளம்
மேலதிக விபரம்: எள்ளங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com