வீரவேங்கை சீசர்
தர்மதாஸ் அன்ரன்ஜெகதாஸ்
பருத்தித்துறை, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: சீசர்
இயற்பெயர்: தர்மதாஸ் அன்ரன்ஜெகதாஸ்
பால்: ஆண்
ஊர்: பருத்தித்துறை, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 27.05.1972
வீரச்சாவு: 13.08.1991
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் கட்டுவனில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: எள்ளங்குளம்
மேலதிக விபரம்: எள்ளங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com