2ம் லெப்டினன்ட் றோம்
செல்வராசா செல்வநாதன்
தாமரைக்குளம், அடம்பன், மன்னார்.
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: றோம்
இயற்பெயர்: செல்வராசா செல்வநாதன்
பால்: ஆண்
ஊர்: தாமரைக்குளம், அடம்பன், மன்னார்.
மாவட்டம்: மன்னார்
வீரப்பிறப்பு: 17.01.1966
வீரச்சாவு: 12.10.1986
நிகழ்வு: மன்னார் அடம்பனில் சிறிலங்கா படையினருடன் நேரடிச் சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com