வீரவேங்கை நாதன்
சின்னத்தம்பி யோகராசா
புதுநகரம், மல்வத்தை, அம்பாறை
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: நாதன்
இயற்பெயர்: சின்னத்தம்பி யோகராசா
பால்: ஆண்
ஊர்: புதுநகரம், மல்வத்தை, அம்பாறை
மாவட்டம்: அம்பாறை
வீரச்சாவு: 17.07.1991
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் வெற்றிலைக்கேணியிலிருந்து கட்டைக்காடு நோக்கி முன்நகர முயன்ற படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கொடிகாமம்
மேலதிக விபரம்: கொடிகாமம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com