வீரவேங்கை சுதா
அர்ச்சுன் மகேந்திரம்
விளாங்குளம், திருகோணமலை
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: சுதா
இயற்பெயர்: அர்ச்சுன் மகேந்திரம்
பால்: ஆண்
ஊர்: விளாங்குளம், திருகோணமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரப்பிறப்பு: 06.05.1972
வீரச்சாவு: 17.07.1991
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் வெற்றிலைக்கேணியிலிருந்து கட்டைக்காடு நோக்கி முன்நகர முயன்ற படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com