வீரவேங்கை யாழன் (யாழவன்)
செல்லையா ரவி
இலுப்பைங்குளம், வவுனியா
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: யாழன் (யாழவன்)
இயற்பெயர்: செல்லையா ரவி
பால்: ஆண்
ஊர்: இலுப்பைங்குளம், வவுனியா
மாவட்டம்: வவுனியா
வீரப்பிறப்பு: 02.10.1971
வீரச்சாவு: 17.07.1991
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் வெற்றிலைக்கேணியிலிருந்து கட்டைக்காடு நோக்கி முன்நகர முயன்ற படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: ஈச்சங்குளம்
மேலதிக விபரம்: ஈச்சங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com