2ம் லெப்டினன்ட் பாரதி
சின்னத்தம்பி நந்தகுமார்
செல்வபுரம், முறிகண்டி, கிளிநொச்சி
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: பாரதி
இயற்பெயர்: சின்னத்தம்பி நந்தகுமார்
பால்: ஆண்
ஊர்: செல்வபுரம், முறிகண்டி, கிளிநொச்சி
மாவட்டம்: கிளிநொச்சி
வீரப்பிறப்பு: 01.11.1973
வீரச்சாவு: 17.07.1991
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் வெற்றிலைக்கேணியிலிருந்து கட்டைக்காடு நோக்கி முன்நகர முயன்ற படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கனகபுரம்
மேலதிக விபரம்: கனகபுரம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com