2ம் லெப்டினன்ட் யோன்
இராஜேந்திரம் உதயகுமார்
02ம் வாய்க்கால், பெரியவெளி, மூதூர், திருகோணமலை
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: யோன்
இயற்பெயர்: இராஜேந்திரம் உதயகுமார்
பால்: ஆண்
ஊர்: 02ம் வாய்க்கால், பெரியவெளி, மூதூர், திருகோணமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரப்பிறப்பு: 25.06.1971
வீரச்சாவு: 17.07.1991
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் வெற்றிலைக்கேணியிலிருந்து கட்டைக்காடு நோக்கி முன்நகர முயன்ற படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கொடிகாமம்
மேலதிக விபரம்: கொடிகாமம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com