கப்டன் அங்கதன்
ஜெயதிலகா நிசாந்தன்
புளியந்தோட்டம், சுண்ணாகம், யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: அங்கதன்
இயற்பெயர்: ஜெயதிலகா நிசாந்தன்
பால்: ஆண்
ஊர்: புளியந்தோட்டம், சுண்ணாகம், யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 31.01.1970
வீரச்சாவு: 17.07.1991
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் வெற்றிலைக்கேணியிலிருந்து கட்டைக்காடு நோக்கி முன்நகர முயன்ற படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com